Grovsortering

Det er viktig at alle søkerne behandles med nødvendig omtanke. Du må ikke risikere at du har 20 søkere der én får jobben og de 19 andre opplever selskapet ditt som useriøst med manglende eller tilfeldige rutiner.

En god ansettelsesprosess inneholder ofte følgende element:

 • søknadsmottak og registrering
 • rutine/verktøy for søknadsadministrasjon
 • aktiv kommunikasjon med søkere
 • utsendelse av bekreftelsesbrev (eller e-post)
 • utsendelse av invitasjon til intervju (eller tlf kontakt)
 • utsendelse av avslagsbrev (eller e-post)

Vær tidlig ute med å bekrefte at søknaden er mottatt (skriftlig eller elektronisk) og der du også informerer om prosessens varighet og fremdrift.

Start så direkte med grovsorteringen av søkermassen. Aktive jobbsøkere som er i jobbskifte modus har ofte inne søknader hos flere arbeidsgivere. Disse ønsker vi ikke å miste og for å holde disse interesserte kreves en aktiv prosess.

Grovsorteringen bør inneholde en rask vurdering av søknadsbrevet, CV og attester. Hold fokus på de kritiske suksessfaktorene som jobbanalysen definerte. Alle som faller utenfor disse hovedkriteriene tas ut av grunnlaget og legges for seg (uaktuelle). De som er innenfor vurderes deretter i et enkelt rangeringssystem som for eksempel "svært aktuell", "aktuell", "usikker" eller som gruppe "A", "B" og "C" søkere.

Deretter innkaller du de beste kandidatene til et intervju først.

NYTTIGE LINKER:

STIKKORD:

Grovsorteringens innhold:
 • søknadsmottak og registrering
 • rutine/verktøy for søknadsadministrasjon
 • aktiv kommunikasjon med søkere
 • utsendelse av bekreftelsesbrev
 • utsendelse av invitasjon til intervju
 • utsendelse av avslagsbrev
Grovsorteringens mål:
 • finne de beste kandidatene raskt
 • håndtere disse først