CV-presentasjonen

CV er en forkortelse for det latinske Curriculum Vitae som betyr livsløp eller levnetsbeskrivelse. Det spiller ingen rolle hva du kaller det, så lenge du innser at dette er ditt viktigste verktøy for å vise at du er kvalifisert for jobben. Men bruk gjerne CV uttrykket da alle kjenner godt til det i dag.

CV’en er salgsdokumentet ditt. Du må overbevise leseren i løpet av 60 sekunder. Er du en relevant søker eller ikke? Skal du komme med i den første gruppen trenger du en CV med klare egenskaper:

 • alt det viktigste øverst (leserens startpunkt)
 • ryddig og oversiktlig oppsett (oppfatte essensen raskt)
 • tydelige overskrifter og seksjonsinndeling (lett å få oversikten)
 • få en venn til å ta ”arbeidsgiver” testen (60 sek lesing)

 Nyttige tips til en god og tilpasset CV:

 • Finn ut mest mulig om jobben og arbeidsgiveren før du tilpasser CV’en. Sjekk arbeidsgiverens nettside, purehelp.no og søkemotorer for ytterligere informasjon (arbeidsgiver informasjon).
 • Ring til kontaktpersonen som er oppgitt i stillingsannonsen og spør nærmere om hvilke krav som stilles og hvilken person bedriften søker etter (skreddersøm). 
 • Pass på at CV profilen matcher best mulig med hva arbeidsgiveren etterspør (tilpass). 
 • Fremhev dine positive sider uten at du samtidig overdriver eller feil informerer. Fremhev suksesspunkter og konkrete resultater som du har oppnådd tidligere.
 • La kunnskapen din tale for seg selv og spar eventuelle personlige ”salgsfremmende element” til intervjuet. La CV’en være en konsis og konkret opplisting uten for mye redaksjonell tekst.
 • Ikke ”forurens” CV’en med tekstvinklinger knyttet til humor, ironi og sarkasme. Misforstås lett. 
 • Start alltid med seneste utdannelse og yrkeserfaring øverst (mest relevant).
 • Bruk «jeg» formen som utgangspunkt. Det er faktisk du som skal vurderes.
 • Bruk et enkelt, formelt og feilfritt norsk språk. Skrivefeil vitner om slurv og er negativt.  
 • Ikke snakk om ”kanskje”, ”omtrentlighet” eller lignende. Enten har du en egenskap, eller ikke.
 • Ikke påfør deg tidligere titler eller ansvarsområder som du aldri har hatt.
 • Tenk over hvilken stillingstype og bransje du søker deg til. Tilpass CV’ens profil og design til bransjens kultur (konservativ, kreativ, nytenkende bransje).
 • Hovedoppsettet og designet for CV’en skal være strukturert, punktvis og luftig slik at det er lett leselig. Bruk overskrifter, rammer og seksjoner etter behov for å tydeliggjøre viktige faktorer.

Følgende konkrete detaljseksjoner bør være med i CV’en:

Personlige detaljer

Navn, adresse, mobilnummer, e-post, fødselsdato, sivil status og eventuelt en hjemmeside. Ikke ta med fødselsdato dersom du tror det kan ødelegge for deg.

Utdanning

Start med graden du nyligst har fullført, hvor, når og gjerne kort om hvilke resultater du har oppnådd.

Ikke ta med ungdoms- og barneskolefakta. Sett arbeidserfaring over utdanning dersom du ikke er nyutdannet.

Yrkeserfaring

Skriv arbeidsgivers navn, hvilken stilling du hadde, hvilke arbeidsoppgaver du utførte og start- og sluttdato. Gi gjerne en oversikt over ansvarsområde og en egen vurdering av oppnådde resultater. Fortell gjerne en suksesshistorie mellom linjene, noe som skiller deg ut og gir deg oppmerksomhet Ikke ta med irrelevant arbeid eller jobber du hadde for svært lenge siden(+15 år). Alt av arbeidserfaring relevant for søknaden tas med.

Frivillig arbeid og tillitsverv

Her viser du at du er en aktiv person som liker å ta ansvar og utfordringer. Ikke overdriv dette punktet. En mistanke om at du bruker all tid på frivillig arbeid er negativt.

Kjernekompetanse

List opp relevante kurs, sertifikater, dataferdigheter og andre egenskaper du har som skiller deg ut fra mengden. Dette punktet kan gjerne fremheves, spesielt de personlige og profesjonelle egenskaper du har som kan ha betydning for den nye jobben. Ikke ta med irrelevante forhold.  

Utmerkelser

Dersom du har priser eller relevante utmerkelser fra tidligere (månedens ansatt, selger el.) kan det være viktig informasjon å ta med. Store idrettsprestasjoner og fysiske utfordringer blir ofte vurdert som positivt i forhold til motivasjon og vilje. Ikke ta med irrelevante element.   

Interesser

Gi en kortfattet oversikt. Ikke vær for detaljert her da dette ikke er et sentralt punkt for å få jobben.   

Dokumentasjon

Alt du måtte legge ved av attester og vitnemål skrives opp som antall vedlegg nederst i CV’en. Husk at skriftlige attester samt eventuelle bevis for utmerkelser/kvalifikasjoner normalt ikke blir overlevert før intervjuene. Ikke lever dårlige uleselige kopier til arbeidsgiver.