Identifisere kandidatgrupper

De fleste arbeidsgivere må gå aktivt ut i markedet for å finne gode kandidater. Åpent og direkte kandidat søk er de to hovedmetodene som oftest benyttes.

Åpne kandidat søk:

Markedsbudsjettet bestemmer ofte størrelsen på annonsekampanjen og/eller omfanget på søkeprosessen. Det finns få faste holdepunkter for hva som er riktig omfang på markedsføringen av en stilling. Det vil avhenge av flere forhold som lokal tilgang på aktuell kompetanse og de generelle forholdene i arbeidsmarkedet på det aktuelle tidspunktet. 

Annonsering kan være en effektiv løsning ved rekruttering av de fleste typer stillinger og i noen tilfeller også være relevant ved rekruttering av toppledere og særskilte spesialister. I forbindelse med etablering og oppbygging av virksomheter kan annonserte kampanjer være en svært god løsning. Riktig annonsering kan også ta hensyn til behovet for god arbeidsgiver profilering og merkevare bygging.  

Direkte kandidat søk:

Det er ofte gjennom aktive direkte søk at man finner de meste relevante kandidatene. Dette kan være søk i databaser og lukkede nettverk, internett baserte CV-baser, sosiale online nettverk, alumni databaser, nyhetsgrupper, søkemotorer, hjemmesider, samt en aktiv kartlegging av media profilerte personer. Dette kan være kompliserte kombinasjonspakker. Ofte er det derfor de profesjonelle rekrutteringsselskapene som kan dette best og som sikrer klienten optimale rekrutteringspakker ved å kombinere alle disse mulighetene sammen på en effektiv måte.

Tidligere kunne man sette opp et eget stillingsannonseforslag via egen PC og så sende dette til lokalavisen. Slik er dessverre ikke verden lenger. I dag må arbeidsgiverne kunne kombinere en multikanal strategi av både trykte, digitale og lukkede kanaler i kombinasjon med direkte søk aktiviteter for å skaffe seg den rette kompetansen. Dette krever særskilt rekrutteringskunnskap hos arbeidsgiveren.    

Rekrutteringsspesialister kan i dag raskt finne gode og kostnadseffektive løsninger for en klient der de kombinerer åpen annonsering, med direkte søk i egne kontakt- og CV databaser eller ved direkte kontakt med konkrete personer. Dette vet vi virker spesielt for fagområder som har stramme arbeidsmarkeder (knapphet på fagfolk).   

Mange rekrutteringsselskap har gode løsninger for både enkeltannonsering og større kampanjer som sikrer klientene både kandidatbredde og dybde. Riktig kombinasjon av trykte media og nye digitale kanaler i kombinasjon med velkjente elementer fra direkte søk prosesser (search & selection) kan ofte øke resultatet av en rekrutteringskampanje betraktelig.

NYTTIGE LINKER:

STIKKORD:

Vurder både åpent søk:
  • trykte media
  • digitale kanaler
  • sosiale nettverk
  • åpne CV databaser
Og direkte søk metoder:
  • lukkede CV databaser
  • direkte kandidatkontakt
  • profesjonelle kontaktnettverk
  • erfarne rekrutteringsselskap