Overgangsfasen

Overgangsfasen defineres som perioden mellom aksept jobbtilbud og praktisk oppstart.

Det er svært viktig at den nyansatte ikke blir sittende i en total stillhet i denne perioden. Nærmeste fremtidige leder bør ha løpende telefon og e-post kontakt med den nyansatte under hele perioden.

Man bør også utnytte denne tidsperioden for å oversende informasjon, dokument og opplæringsmateriell som kan være nyttig å komme i gang med raskt. Det er også viktig å informere den nyansatte om viktige saker som skjer hos arbeidsgiver i hele perioden frem til oppstart (både positive og negative element).

Det kan også være positivt at den nyansatte kommer innom av og til på kontoret (hvis praktisk mulig) og kanskje involveres i aktiviteter og informasjon som skjer lokalt.

Det er klokt å utnytte dette tidsrommet aktivt ikke bare for å vise at arbeidsgiver er en dynamisk og positiv aktør, men også for å starte på prosessen med å utvikle den nyansatte i forhold til både de personlige og kompetansemessige målsetningene prøvetiden skal teste ut. Jo raskere man kommer i gang med dette arbeidet jo bedre.

NYTTIGE LINKER:

STIKKORD:

Benytt overgangsfasen til:
  • motivere den nyansatte
  • informere den nyansatte
  • starte på opplæringsprosessen
  • holde jevnlig kontakt
  • integrere den nyansatte