Intervjurundene

Før du går til et intervju (1 gangs eller 2 gangs) kan du allerede nå gjøre deg klar til å svare på spørsmål om egne kvaliteter, egenskaper og bakgrunn.

Noen av de spørsmålene du helt klart må forberede deg på er innen hovedkategoriene:

Spørsmål om personlige kvaliteter

 • hva er dine sterke og svake sider?

Spørsmål om egen kompetanse

 • studiebakgrunn, fagkompetanse og erfaringsgrunnlag?

Spørsmål om tidligere jobb erfaring og resultater

 • tidligere jobber, jobb bytter, resultater og kompetansekrav?

Spørsmål om bedriften du søker jobb hos

 • kjenner du til virksomheten, produktene og markedet vårt?

Små elementære kjøreregler:

1. Antrekket.

Før du planlegger intervjuantrekket, bør du finne ut hvilken dresskode som er rådende i bedriften. På et intervju er det generelt bedre å kle seg litt for pent, enn omvendt.

2. Intervju avtalen.

Kom alltid til rett tid. Det er ingen forklaringer som er grunn god nok til å komme for sent. Det skal rett og slett ikke skje. Du bør derfor sjekke veien til intervjustedet godt før du reiser hjemmefra og sett av en god tidsmargin. Skulle uhellet likevel være ute så ring til arbeidsgiveren så fort du kan konstatere forsinkelsen og informer om situasjonen.  

Noe av det du kanskje bør kjenne til om arbeidsgiveren før du går på intervju kan være:

 • bedriftens størrelse (antall ansatte) og omsetning
 • bedriftens relative størrelse i bransjen (blant de største eller minste)
 • hva slags type medarbeidere er ansatt(bakgrunn, kompetanse)
 • hvem er bedriftens samarbeidspartnere og konkurrenter
 • hvilke hovedprodukter produserer og selger bedriften
 • hva er bedriftens kjerneverdier
 • selskapets eiere, ledelse og styre
 • selskapets resultater siste 3 år

Driv gjerne noe intervjutrening med en venn eller kollega. Det å teste ut en reell

intervjusituasjon kan være svært nyttig:

 • tren på å svare høyt og tydelig på spørsmålene (høre egen stemme)
 • test ut om du er forberedt godt nok (klare svar)
 • test ut eget reaksjonsmønster (selvsikker og tydelig)
 • sitter svarene hurtig på spørsmål du må forvente deg vil komme (gode svar)
 • test ut hvordan du vil reagere på uventede spørsmål (takle det ukjente)
 • vær forberedt på både positive og negative tilbakemeldinger (ikke bli ”furten”)

Konkrete spørsmål som det kan være en fordel å ha klare og tydelige svar på er f.eks:

 • Hva kan du bidra med av positive element til vår organisasjon?
 • Hvorfor har du søkt denne jobben?
 • Hva interesserte deg mest med stillingsannonsen vår?
 • Hvorfor synes du vår virksomhet virker spennende?
 • Hvilket forhold har du til våre selskapsverdier?
 • Hva vet du om virksomheten vår?
 • Hva gjør du hvis du ikke får denne jobben?
 • Hvorfor vil du slutte i din nåværende jobb?
 • Hvor lenge har du lett etter ny jobb?
 • Hvilke arbeidsoppgaver trives du best med?
 • Hvilke situasjoner gjør deg stresset, sint eller frustert?
 • Hvis du skulle forandre noe i livet ditt - hva ville du gjort?
 • Hvilken rolle har du i ditt sosiale nettverk?
 • Hvordan tror du dine tidligere medarbeidere vil beskrive deg?
 • Hvordan er ditt forhold til autoriteter?
 • Hvordan takler du endringer og omstilling?
 • Hvordan planlegger du tiden din?
 • Hvordan takler du press situasjoner?

Noen av de sentrale spørsmålene som ofte kommer i intervjuene synes mange er både vanskelige og tildels ubehagelige. I tilegg kan det være lurt at du tenker igjennom hvordan du kan gi et godt taktisk svar på spørsmål som tilsynelatende er enkle, men som ofte kan ha en dobbelbetydning for arbeidsgiver.

Hva er dine lønnsforventninger?

Søker du en stilling i det offentlige vet du som regel hvilket lønnstrinnintervall denne type stilling har. Søker du en jobb i det private kan det være vanskelig å vite på hvilket nivå lønnen hos denne arbeidsgiveren ligger på. Du kan gjøre noen undersøkelser i forkant om hva som er normal lønn for denne type jobb. Alternativt kan du vinkle spørsmålet inn mot egen forventing knyttet til en ”konkurransedyktig lønn i forhold til det lønnsnivå arbeidsgiver ligger på for andre ansatte i tilsvarende stilling, ansvarsnivå og egen kompetanse/erfaring”. Blir ikke lønn et tema på intervjuet så la det gjerne ligge. For mye aktiv ensidig fokus på lønn fra arbeidssøkers side kan påvirke arbeidsgiver negativt.     

Hvorfor er du interessert i å jobbe hos oss?

Det er viktig at du på intervjuet har et troverdig svar på hvorfor du ønsker akkurat denne arbeidsgiveren. Fremhev 2-3 konkrete faktorer som du har tenkt ut i forkant. Det motiverer alltid arbeidsgiveren når kandidaten kan konkretisere sin interesse. Du er også i en jobbsøkerprosess og har selvfølgelig også sendt søknader til andre interessante arbeidsgivere. Er du en attraktiv søker kan dette være et godt forhandlingskort. Men ikke spill det inn på en ”usympatisk” måte. 

Når kan du eventuelt begynne i jobben?

Dette kan være et vanskelig spørsmål. Her er det lett å falle i en felle. Er du student så er avslutning av studiene et selvfølgelig startpunkt. Er du i jobb i dag så bør du ikke være for tydelig på at du kan begynne veldig raskt. Arbeidsgiver vil alltid tyde dette som et tegn på at du ikke er spesielt viktig der du kommer fra. De ønsker kanskje å bli kvitte deg så raskt som mulig etc. Må du gå ut hele oppsigelsestiden oppfattes det ofte som mer positivt også av ny arbeidsgiver. Men kan du forhandle frem en tidligere løsning kan det være positivt. Si uansett ærlig i fra om hvilken tid du trenger for å kunne avvikle det gamle engasjementet på en god måte. Det oppfattes også positivt av ny arbeidsgiver. En ryddig avvikling liker alle arbeidsgivere.

Hvorfor vurderer du å slutte i din nåværende jobb?

Her finnes det som oftest mange grunner og argumenter. Behov for nye utfordringer er en.

Ønske om å utvikle egen kompetanseplattform videre er en annen. Ønske om nye produktmuligheter, internasjonal karriere, spesielle fagområder etc. er positivt. Spill på det positive og fremtidsrettede. Ikke spill så mye på det historiske som f.eks dårlig behandling hos tidligere arbeidsgiver, dårlig ledelse, elendige produkter, konflikter på jobben etc. Har du sluttet pga konflikter hos gammel arbeidsgiver og må påregne at dette kommer frem i en referansesamtale, så vær ærlig, objektiv og forklarende i din redegjørelse av dette. 

Kan du fortelle litt om deg selv?

Dette er et naturlig åpent spørsmål. Strategien er å fremheve positive sider samt dempe de element man du kanskje tror kan vektlegges negativt. Ikke vær for naiv og ærlig. Det vil ikke de som konkurrerer om denne jobben være. Planlegg gjerne hvilke deler av bakgrunnen du ønsker å fremheve. Du kan også bli styrt av arbeidsgiveren mot områder de vektlegger som viktige. Vær nøytral, ikke for selvsikker men heller ikke for beskjeden.  

Hvordan er din nåværende familiesituasjon?

Her ligger det flere fallgruber spesielt når det gjelder kvinner og graviditet. Når en stilling skal besettes, har en arbeidsgiver ikke lov å ta hensyn til om kandidaten planlegger familieforøkelse. Med mindre du allerede er tre måneder på vei i graviditeten anbefales på generelt grunnlag å svare negativt på spørsmålet om familieforøkelse hvis dette er en jobb du har et langsiktig forhold til. På den annen side skal du møte en ny arbeidsgiver, nye kolleger og et nytt ansvar du da ikke er i stand til å ta det neste året (hvis du kort tid etter ansettelse blir hjemmeværende). Det kan sette både arbeidsgiveren og nye kolleger i en svært vanskelig situasjon spesielt i mindre virksomheter. Denne problemstillingen må du vurdere selv og spesielt graden av kynisme og tilbakeholding av informasjon. 

Er du fleksibel med hensyn på arbeidssted

Er du akkurat nyetablert i nærområdet, med nytt hus og familie, så vær ærlig på dette. Er du fleksibel og flyttbar kan det virke positivt på dine muligheter til å få akkurat denne jobben.

Har du god helse?

Med mindre spørsmålet er relevant for jobben du skal utføre, er det ingen grunn for arbeidsgiveren til å spørre konkret om helsen din. Får du et slikt spørsmål, bør du be om en begrunnelse for hvorfor spørsmålet kommer opp. På den annen side er dette en kritisk suksessfaktor for arbeidsgiveren. Spesielt for små bedrifter vil jo ansettelse av en person som er mye borte være svært belastende for både arbeidsgiver og kolleger. Denne problemstillingen må du vurdere selv. 

Hvorfor bør vi ansette deg?

Dette kommer gjerne opp som en avslutning av intervjuet. Arbeidsgiveren ønsker her å teste ut hvor selgende du egentlig er. Bestem deg i forkant for 2-3 tydelige element som du leverer klart og tydelig til intervjuerne. Presiser denne avslutningen noe. La intervjuerne sitte igjen med et inntrykk av de siste minuttene som gir plusspoeng til deg som jobbsøker. Sluttinntrykket kan være svært viktig for beslutningen og spesielt der det er veldig jevnt mellom flere kandidater.